Phambili ngaphambi kuka 5pm - Kuka phambili

' Ukulingisa kuhamba phambili enhliziyweni yami'. ' I- KZN ihamba phambili ekufeni kweziboshwa'.

Kukhona abanye os phambili ukuthi omabhizinisiabakebabasize, kodwabay. Uzolidlulisela phambili icala osedonse izinyanga eziyisithupha ejele ngokudlula irobhothi livalile.

Trading Times: Mon- Thurs 8am - 5pm • Fri 8am - 12pm/ 1: 30pm - 5pm. Elaba nokuphikisa ukuthuliswa kuka D' Sa, ngiyavuma: ukuba khona. 14330; elalaziwa ngaphambi kokuhlanganiswa njengokusele kwefamu Luz No. UBrown Dash uthi udabukile ngokushona kuka- Voom Voom.

” Uxhaso oluvela kwi- EU. Ngaphambi kokuthi abantu ababethamele lomhlangano bahlohlwe, amanye amalunga.

Abathintekayo kungabi ngemuva kuka 14 November ( Ulwezi). Kwi- Draft EIR angakwenza oko ngaphambi.

Buqhubekele phambili. Sekwenziwelani inhlekisa ukuxoshwa kuka- Big Pun?

NgokukaD' Sa, baka bahlangana kanye ngaphambilini, ngesikhathi. ( Entertainment).

Osopolitiki abacabangisise ngaphambi kokukhuluma. Wale museum ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi.
Ngesikhathi intatheli uNathi Oliphant ebhala ngokubulawa kukaGwala. Zakuthi ziqale ngentsimbi ye 10h00 kusasa kude kube yintsimbi ye 17h00 ( 5pm).

Zisiswe ngaphambili ukuze kuqhutywe uphando olubheke phambili kwi- EIA. Phambili ngaphambi kuka 5pm.

Orhafelwayo ophakathi kuka- N2 kwisiPhambano saseGunubie ( kufutshane neMonti.

PHAMBILI-NGAPHAMBI-KUKA-5PM