Thinta izinto zangaphambili zangaphambili esikhathini esizayo - Izinto esizayo

Izinto zangaphambili zidlulile. Thinta izinto zangaphambili zangaphambili esikhathini esizayo.


Bukela iividiyo zamaKristu kwi- intanethi. Impendulo esuka eBhayibhileni IBhayibhile ayichazi ngokungqalileyo ukuba kukho izono ezisixhenxe ezisingisa ekufeni. ( Nokunye okunembayo okungashiwo ngumfundi) ( 2) 6. 5 Iphuzu elilodwa kwalandelayo: •.

Eminye imixholo yazo ithetha ngesizathu sokuba unokuyithemba iBhayibhile, indlela indalo emzukisa ngayo uMdali wethu, indlela yokuphumelela njengomntu oselula nendlela yokuhlala unokholo kwanaxa uvavanywa. Esikhathini esidlule, abantu abaningi balaba izinhlanzi babezingelwa zezemidlalo, inyama yazo, amafutha, ngisho ukuvumela abadobi commercial nokufinyelela kabanzi izakhi zazo the Stingray kudla ekudleni kwabo kwansuku zonke.

A young man who wants to own a house buys a mansion and moves into it with his extended family not knowing that there is a ghost in the place. Wanqaba nangesikhathi abazali bakhe bemphoqa ukuthi abuyele emzini.

Ngaba Zikho Izono Ezisixhenxe Ezisingisa Ekufeni? ” ( IsAmbulo 21: 4) Siyaphinda futhi sikhunjuzwa ngezithembiso zangaphambili eziphefumlelwe.

Njengoba zinhle, kanjalo futhi siyizoni. Lapho sithethelela futhi sikhohlwa ngalendlela, sisiza ekulondolozeni hhayi nje ukuthula kwebandla kuphela, kodwa nokuthula.
U- Isaya naye wabheka phambili esikhathini lapho ukufa nokudabuka kungasayikuba khona nosizi luyothathelwa indawo ukujabula. Nokho, ezimweni eziningi lapho abafowethu besona, singathethelela ngomqondo wokunqoba ukucasuka, futhi singakhohlwa ngomqondo wokungababambeli igqubu elingapheli esikhathini esizayo. Kodwa konke esikhathini esizayo ahlale engaqinisekile, ngoba konke kwenzeke ngokufanayo nje futhi le bengenanhlonipho, kwabahle kwesibi, kuze okuhlanzekile futhi le ongcolileyo, labo abanikela imihlatshelo futhi labo adelele imihlatshelo.

THINTA-IZINTO-ZANGAPHAMBILI-ZANGAPHAMBILI-ESIKHATHINI-ESIZAYO