Izindlela ezingaphambili - Ezingaphambili izindlela

Zonke izindlela, yonke imibono, kanye nayo yonke imininingwane yobukhosi bukaNkulunkulu phezu kwesintu nezinto zonke, nawo wonke umsebenzi asewufezile, kanye nokuqonda Kwakhe zonke izinto— ngokusobala zonke zifakazela ukuthi igunya namandla kaNkulunkulu akuwona amazwi angasho lutho. 33: Nathi singathola izibusiso ezinhle lapho uJehova esazi ngegama.

Uthe ziningi izindlela zokufikisana okubalwa ukwenziwa ihlaya kwezinye izingane nokuphucwa izinto zazo. Ekuhambeleni amazwe asathuthuka, bajabulile kakhulu ukuhlangana.

Komela Kwakho uNkulunkulu CCIM. Ukhumbuze abazali ukuthi ingane eyenza lo mkhuba ingathathelwa izinyathelo yingakho abazali kumele baxwayise izingane ngawo.
Ngazo uDorothy zase zehlule zonke izindlela. Umthetho ulungele lokho okuwenzayo, kepha awukwazi lokho okwakungamele.

Ukuhlola Imibhalo Nsuku Zonke - Zulu. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.


Asekushilo kwizindimana ezingaphambili futhi avume futhi ukulwa nemikhosi esoni. Easily share your publications and get them in front of Issuu’ s. Izindlela ezingaphambili. Njengoba ngikhohlwa izinto ezingemuva futhi ngilulekela phambili ezintweni ezingaphambili,.


Zu Amafutha ebhalsamu ayebiza kakhulu kangangokuthi izindlela. Ukuhlola imibhalo yeZwi likaNkulunkulu uJehova zinsuku zonke.


Lapho ecela uJehova ukuba amvumele azi izindlela zaKhe ngokugcwele, uJehova wathi kuye: “ Nale nto futhi, okhulume ngayo, ngizoyenza, ngoba uthole umusa emehlweni ami futhi ngikwazi ngegama. Ngokuzila ukudla nokuphuzwayo, ukumbatha indwangu yamasaka kanye nokuhlala emlotheni, babefisa ukukhombisa ukuzimisela kwabo ukushintsha izindlela zabo, bayeke ukukhohlakala, ukuthandaza kuNkulunkulu uJehova ukuba ehlise ulaka Lwakhe, ukuncenga uNkulunkulu uJehova ukuba ahoxise isinqumo Sakhe kanye nenhlekelele eyayizobehlela.

Nokho, kungakhathaliseki ukuthi usuzizwe kaningi kangakanani, ngokungangabazeki uyathinteka isikhathi ngasinye lapho ubona abahlezi ezihlalweni ezingaphambili enkundleni besukuma, belungela ukubhapathizwa.

IZINDLELA-EZINGAPHAMBILI