Yenza imali yokudayisa ephilayo - Ephilayo imali


Bengingeke ngisamtshela. โ€ Ivule isikhwama sezimanga.
Iqiniso ukuthi lento yokudayisa umzimba inzima futhi angiyithandi kodwa ukuhlala ngingenamali kunzima nakho kuzomele nakanjani kubekhona engikwenzayo" wazama ukuziqoqa uLandiwe kwasho ukuthi imali uyayidinga wagcina ehambile naye wayoma emgwaqeni kodwa inhliziyo yakhe eyizwa ukuthi ayivumi. Sekukaningi enginika imali yento ethile mina.

Ukuhanjiswa kwamanye amazwe kwenyama yenkukhu, nenkukhu ephilayo kuzoqhubeka, kuye ngokuthi lawo mazwe athenga le nyama asayifuna yini. Luyenyuka ke manje udonga engibiya ngalo njengoba nemali engangiyinikwe wuBongani ekuqaleni ngaphinde ngayona nje.

Imithi Yokwelapha Yesintu By Ulwazi Programme on in Culture Umarikwata isihlahla esikhulu, esimila izithelo eziphuzi, siphuma inhlamvu encane eyodwa noma ezimbili zibhanqene noma zihlangene. Allan Hobson, weSikole Sezokwelapha SaseHarvard, wathi: โ€œ Ayizisusa ezingaqondakali ezingase zichazwe nganoma iyiphi indlela umelaphi athambekele kuyo.

Ukuhweba kudinga kokubanga imali ekuphishekeleni inzuzo esizayo. Yenza imali yokudayisa ephilayo.

Lo mbhalo akusho cabangela izimo zezilaleli zakho ngabanye zezimali kanye siqu. Ngokwesitatimende esikhishwe uMnyango wezoLimo siveza ukuthi izigameko ezisabikiwe zabantu abathelelekile ngomkhuhlane i- H5N8.
Zimbuzi I zobisi eziwuhlobo oluvela ngaphandle; lokhu kufaka izimbuzi ezingamaSaanen kanye namaToggenburg. Kuhloswe mahhala ngezinjongo zokufundisa kuphela futhi HHAYI uwedwa iseluleko.

Loluhlobo lwezimbuzi zihlaselwa. Lezinhlobo zikhiqiza ubisi oluphinde lukhiphe imikhiqizo yobisi enjengo shizi kanye neyogathi.


Lokho isinqumo sakho. Musa engozini iyiphi imali ungakwazi ukukhokhela ukulahlekelwa.

Ngakho amaphupho angokuhlangenwe nakho kwabantu okuvamile. Yokuboleka imali ziyaqashelwa, zilinganiswe noma zidalulwe ngokuvumelana naMazinga e- GRAP Imibandela, Izikweletu Ezingaba Khona Nezimpahla Ezingaba Khona ibuye yesulwe ngokuvumelana nala Mazinga.

Mukhulu kodwa uSimakade. Ibhuku Lokukhiqiza Izimbuzi 9 Ingxenye yoku- 1: Indlela Ejwayelekile Yokugcina Izimbuzi 3.

Jun 29, ยท โ€œ Sizisithe ngesikhwama funa sizidonsele amehlo abantu.

YENZA-IMALI-YOKUDAYISA-EPHILAYO