Izinkomba zezobuchwepheshe eziningi ezithembekile kakhulu - Ezithembekile kakhulu


Lelibhukwana futhi liqukethe izibonelo eziningi ezichaza ukuziphatha okwahlukehlukene okuyindida emsebenzini,. I- World Health Organization ithi ukubhema kubulala cishe abantu abayizigidi ezine ngonyaka.

” — ROMA 12: 11. Yibani izigqila zikaJehova.

Uzichaze njengomuntu wesifazane othanda izinto ezinhle futhi okhuthele yingakho kulula ukwenza izinto eziningi. Ngosuku lokuqala emsebenzini, igcwele umdlandla.
Izinkomba zezobuchwepheshe eziningi ezithembekile kakhulu. Imvula esiyitholayo iyashintshashintsha kakhulu unyaka nonyaka.


Zikahulumeni, kusukela kweziphansi kuye kweziphezulu kakhulu, ukuthi. ENingizimu Afrika, iBhukwana lencazelo ngokuziphatha kwezisebenzi zikahulumeni.
Indlela yokuziphatha yinsika ebaluleke kabi ekusunguleni. Imifula yaseNingizimu Afrika mincane uma iqhathaniswa nemifula yakwamanye amazwekazi.


INSIZWA ethile ijabule ngomsebenzi wayo omusha. “ Okwamanje ibhizinisi lami ngisalenzela ekhaya ngoba konke kuyenzeka futhi isikhathi esiningi lingikhiphela ngaphandle uma kunemicimbi yabantu.

Nokho, izikhulu zikagwayi zingamalungu omphakathi acebile nahlonishwayo. UMfula i- Orange uthwala amaphesenti angu- 10 kuphela.
Leli zwe futhi livame ukuhlaselwa yisomiso. Lokhu kungaphansi kakhulu kwesilinganiso somhlaba esingaba ngu- 860 mm ngonyaka.


Parliament - UKhomishana wamaPhoyisa kuzwelonke, uKhehla Sitole, ngoLwesine uthe amaphoyisa asenze izithembiso eziningi kakhulu ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa owayengunozinti weBafana Bafana. Ukubhema ugwayi nakho kuyalutha kakhulu, mhlawumbe kakhulu ukudlula ukusetshenziswa kwezidakamizwa eziningi ezingekho emthethweni.

Akekho owazi usuku noma ihora kubuye iNkosi yethu uJesu Kristu, kodwa uJesu Kristu uye washiya us izinkomba eziningi, izimpawu kanye neziprofetho emaVangelini thina babefuna enkathini ukubuya kwakhe ukuze sikwazi ukuqinisekisa, ayelungiselela futhi elinde njengomuntu othandekayo kulindeleke. Zimemezele Ngokuzimisela Izindaba Ezinhle “ Vuthani ngomoya.

Isitatimende esibukeziwe sohlelo lwezifundo sikazwelonke: Izinhlelo zezifundo Isitatimende esibukeziwe sohlelo lwezifundo sikazwelonke sihlose ukuthuthukisa ukuzimisela nolwazi phakathi koth- isha, okuyibona abazobamba iqhaza ekuthuthukiseni izinhlelo zabo zezifundo. Yisiphi isimo sengqondo amaKristu azama ukusilondoloza njengabashumayeli bezindaba ezinhle?

IZINKOMBA-ZEZOBUCHWEPHESHE-EZININGI-EZITHEMBEKILE-KAKHULU