Sebenzisa izinketho zesitoreji ngaphambi kokuba ukhona - Zesitoreji izinketho

Ivikela nezifo zocansi futhi, kanye ne HIV. UFilipu wayiqalisa njani incoko negosa elingumTiyopiya, yaye yintoni ebonisa ukuba le ndoda yayinomdla kunqulo lokwenyaniso?

Ngakho- ke ngaphambi kokuba sibheke ukuthi singazelapha kanjani izifo, kungcono sicabange ukuthi singazibona kanjani izilwane eziphilayo nokuthi. Nalapho sebeqalile ukuyisebenzisa, kungenzeka babe. Zawadi: Kuyangijabulisa ukuthi ngisebenzisa i FC2 ngaphandle kokubona udokotela. Sebenzisa iFC2 entsha ngaso sonke isikhathi uma niya ocansini.

Izelule ko zoku- Qinisekisa Ukuthi Imfuyo Yakho Iphilile Lishicilelwe abomnyango wakwa KZN DAEARD neMRDT. I FC2 ikhondomu yabesifazane indlela yohlelomndeni ephephile nethokozisayo. “ Ngingakuqinisekisa ukuthi ukhona umuntu esesimbonile kodwa akukho esesikusayinile naye, ” kusho uZandile owale waphetha ukusho igama lalo muntu athi sebembonile. Kukhishwe indingilizi engaphakathi ngaphambi kokuba kujatshuliswane.

Bukela iividiyo zamaKristu kwi- intanethi. Eminye imixholo yazo ithetha ngesizathu sokuba unokuyithemba iBhayibhile, indlela indalo emzukisa ngayo uMdali wethu, indlela yokuphumelela njengomntu oselula nendlela yokuhlala unokholo kwanaxa uvavanywa.


Sebenzisa izinketho zesitoreji ngaphambi kokuba ukhona. Ikhonjwa oKhozini intokazi ebiyibambe eGagasini.

Sesize sihlala ndawonye. Ngazama ukuzifaka ikhondomu okokuqala, kwabalula.

Uma uqala ukukhuluma nabantu ngekhondomu yabantu besifazane iFC2, imvamisa baba nemibuzo eminingi ngayo. ” — IZENZO 8: 36.

Noma ufuna ukulinda ngaphambi kokuthola umntwana olandelayo? Umthombo uthe uZandile uyafihla nje kodwa iqiniso lithi uSma usezosebenza noLinda Sibiya ekuseni ngoba uyena.

Sobabili sinabantwana ngaphandle, ezami zintathu kanti ezakhe zimbili. Izinto Ezenza Ubani Afanelekele Ukubhaptizwa NjengomKristu “ Yintoni na endithintelayo ukuba ndibhaptizwe?

Odokotela babebheka izindlela zokwelapha ngaphandle kwegazi njengeziyingozi nezisongela ukuphila, kodwa lokhu kuye kwashintsha eminyakeni yamuva. UMbuzo: Ngingowesifane oneminyaka engu- 35 osethandane nesoka esilinganayo nalo isikhashana nje.

SEBENZISA-IZINKETHO-ZESITOREJI-NGAPHAMBI-KOKUBA-UKHONA