Cabanga ngeso lengqondo - Ngeso lengqondo


Chaza lokho “ okubonayo” nalokho “ okuzwayo. Ukulotshwa kweBhayibheli kwaphela eminyakeni ecishe ibe izinkulungwane ezimbili edlule.
' ' Zonke lezizinto uJesu wazikhuluma ezixukwini ngemifanekiso. Cabanga ngalo mfanekiso: Bona ngeso lengqondo intaba ebanzi phansi, ecijile phezulu.

JW_ _ 12 en Picture the late afternoon breeze ruffling Abel’ s hair as he turned his gaze upward and thought about his Creator. Ngeso lengqondo lezizenzakalo.
IBhayibheli liye lasinda izikhathi eziningi lapho lihlaselwa ngonya. Ngeso lengqondo Find more words!

Cabanga ngesimo sezwi likaJesu lapho ethi: “ Ngiyathanda. Kusukela ngaleso sikhathi, kunezinye izincwadi eziningi kakhulu eziye zafika zadlula.

Ngempela wayengakhulumi nazo ngaphandle. Zizwe ngendlela abalingiswa abazizwa ngayo.
Zu Bona ngeso lengqondo izinwele zika- Abela zipheshulwa umoya wantambama ohelezayo njengoba ebheka phezulu futhi ecabanga ngoMdali wakhe. Indoda imi phansi emthambekeni ongasenyakatho kanti owesifazane umi ngalé phansi emthambekeni ongaseningizimu.

Yenza le ndaba iphile. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names.

JW_ _ 12 ss Cabanga nganasi sibonelo: Yibone ngemehlo engcondvo intsaba— lebanti ngephansi, futsi lecijile etulu. The Amara On Demand team is looking for native speakers of Japanese, Hindi, and Korean for help with special paid projects.

Bobabili baqala ukwenyuka. Cabanga ngokulandelayo.


Cabanga ngeso lengqondo. Cabanga ngalokho okwenzekayo.

Zu Cabanga ngalo mfanekiso: Bona ngeso lengqondo intaba ebanzi phansi, ecijile phezulu. Kodwa akunjalo ngeBhayibheli.


Imifanekiso Edumisa UJehova. Ake ubone ngeso lengqondo ukuvela ‘ kwensika yefu’ nomsindo wezwi likaJehova njengoba esola uMiriyamu no- Aroni.
CABANGA-NGESO-LENGQONDO