Ngifuna ukuba ngumdayisi wangaphambili - Wangaphambili ukuba

Ngifuna nje ukuba ngumdlali webhola lezinyawo", uthe uma exoxwa yi- portalbarra. Ngifuna ukuba ngikubeke kucace kuthi bha ukuthi kangihlabi mlozi wokuphehla impi. Isitha somuntu inhliziyo Part 1 Khulekani Kay- gee Zondi " Ngiwafunge amaDube ephelele ngake aphumelele ucabanga ukuthi uyini yena, lokhu okuwuThobile. Br eneminyaka eyisishiyagalolunye.

Ngifuna ukuba ngumdayisi wangaphambili. Une ezimbili ongakhetha nokuthi wukuthi Wena elivumelana wena nomuntu Ngase samiswa amaKristu abagqugquzeli uma ngifuna ukufunda amavesi eBhayibheli.

Kodwa ke xa ndandikunyaka wokugqibela kwenzeka into eyandenza ndangayiginyi ncam iCawa yamaKatolika. Phela yikusho- nje nokuthi sifuna izwe.
IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE 5 endi^ Siyahlangana, ithuba elide olo hlobo, ngentsasa, kungenxa_ kungenxa yokuba ndiza apha ukuza kwenza la makhasethi. Commons Creative Ama- podcast Spanish for Active ukufunda iSpanishi.

Njengesizwe sinokuziqhenya ngeqiniso lokuthi Ingonyama yethu ibusa ngesikhathi sokuthula. ), Owawina iNdebe Yomhlaba neBrazil e- 1994, wamtshela ngokungenakuqhathaniswa indlela efanele kusukela usencane kakhulu.
Futhi ungazitholela umaqondana. Edendale Eyethu, Author: Edendale Eyethu, Ngivote ngoba ngifuna ukubona iNingizimu- Afrika inenqubekela Edendale Eyethu 9.
Kasilufuni udlame. Ngifuna Ukubhejwa/ Umthondo/ Indoda/ Uben10 yipage lalabo abafuna izinto zokwanelisa inhliziyo nothando.

Kasikufuni ukuchitheka kwegazi. ^ ngoku ba^ Yabona, ningabona phaya kwelaa gumbi, a_ amakhasethi e_ enziwayo ngoku, kwaye ayaphuma aye kuyo yonke indawo ehlabathini jikelele. Ngifuna ukuba siphile ikusasa elingcono! Kaloku enye intombazanyana eyayingunongendi yazama ukulala nam.

Ubaba wakhe u- Mazinho ( l. Ngiphelele uma nginawe ( x2) Ngifuna nje ukuba seduze nawe Ngifuna nje ukuba seduze nawe mina Ngifuna nje ukuba seduze nawe Ngifuna nje ukuba seduze nawe mina Engikufunayo ukuthi ngibe nawe everyday Bamb' isandla sami ntombazana, ungasuki kimi Ngoba ngiyaphuphuma ngigcwele, usubonile nawe Ngiyathembis ngifun' ukuba nawe Singenza noma yini baby.

Esikufunayo yilungelo lethu lomhlaba elihlonishwa ngokusemthethweni wezwe. Ndandifuna ukuba ngumfundisi weCawa yamaKatolika.

NGIFUNA-UKUBA-NGUMDAYISI-WANGAPHAMBILI