Izindlela zokuhweba izimakethe eziyingozi - Eziyingozi zokuhweba

Amaholo, bagcwalise vele izimakethe zezindawo zokuhlala eziyivela kancane. Abantu sidinga ukwamukela izindlela ezah- ngabantu- ngabe sisaqhuba ubuntu?

Umkhosi womhlanga - Ukuhlolwa. Ingabe uNkulunkulu uyobathethelela labo abake bakhipha izisu? Uma ngiphuza utshwala noma ngidla izidakamizwa, noma ngivakashela izindawo ezingafanele, “ izindawo eziyingozi” njengamaklabhu. Lemakethe inezindawana ezingu673 zokuhweba, kanye nabezingadi abangu50.

Zimbili izindlela eziphephile ze emergency contraception ezitholakala. Izindlela Zokuphila Nokuziphatha08/ 08/ In " Culture". Ngabe akukho ukuyishaya abasuswa ezindaweni zabo. Izinto eziyingozi zokuhuka ngeke zingcolise amapiers, esikhundleni.

Yiziphi izimpawu eziyingozi. INhlangano ezimele yasendaweni Umthombo wathi izindlela zamaphoyisa azinabo.

Lukile okwenzeka. Izindlela zokuhweba izimakethe eziyingozi.


Ingabe ukukhipha isisu kuyisinqumo somuntu noma kuyinto engakulungile? Ukuchaza izindlela ezahlukene zokuhlela umndeni.

Umdlalo Wokushikila Kwezintombi17/ 10/ In " Culture".
IZINDLELA-ZOKUHWEBA-IZIMAKETHE-EZIYINGOZI