Ukubalwa kwemali yokukhethwa kwemali - Kwemali ukubalwa

Isivumelwano sisho ukukhokhwa kwemali njalo ngenyanga ( inkokhelo) eyenziwa ngokudonsa imali emholweni walelo lungu elithintekayo. Home Loans / Home Loans.

Isabelo- zimali sokugcina isabelo- zimali esivunyelwe esilungiselwe ukudluliselwa, ukunikezwa,. Okusha ngokuphathwa kwemali yeSilo.

UKUKHULUMA kwephumalimi licana ukukhishwa kwezimali sekususe umsindo kwaMpukunyoni esizweni sakwaMkhwanazi. What is the Zulu word for accounting? KUSHINTSHE izinto ngokuphathwa kwemali yeSilo samabandla wonke edume ngokuxhashazwa, ngemuva kombiko kaNgqongqoshe othi kusetshenziswe imali engaphansi kuka- R10 million esikhathini esifushane kuqale unyaka wemali ka- /. Account executive.
Ukubalwa kwemali mboleko yezindlu. Ukuqaphela kokuqoqwa kwemali yabathintwayo kanye nezindleko.
Okufanele kubhekisiswe. Ukubalwa kwemali etshaliwe kukukhombisa ubungako bemali oyitshalile kanye nemali eyongiwe esikhathini esizayo.

Zulu Translation. Kwemali, izisekelo zokwenza isigaba ezifanayo, ngamabhizinisi afanayo futhi nangesikhathi esifanayo njengesabelo- zimali esivunyelwe.

Ukubalwa kwezimali: account noun: i- akhawunti, umlando wokhukhiswa nokufakwa kwemali ebhange, I- akhawonti: Nearby Translations. AMAZINGA WOMKHUBA OVAME UKUBONWA WOKUBALWA KWEZIMALI IZINKONTILEKA ZOKWAKHA ( GRAP 11). Click here if you would like. Ukubalwa kwemali ekhokhelwa abafelwa/ abafelokazi iqalwa ukubalwa kuphela uma iSikhwama sesithole lamaphepha ezilandelayo: a) Ikhophi yesitifiketi sokushona eqinisekisiwe.

Amazinga Womkhuba Ovame Ukubonwa Wokubalwa Kwezimali Izinkontileka Zokwakha Paragraphs Isethulo Inhloso. Ukubalwa kwemali yokukhethwa kwemali.

48 Ukuqaphela ukushoda kwemali okulindelekile. Izinhlaka zomphakathi zivikela iso lazo ngezinsolo zokudliwa kwemali.

UKUBALWA-KWEMALI-YOKUKHETHWA-KWEMALI