Ukubalwa kwezinketho zabasebenzi bezinketho zabasebenzi - Zabasebenzi ukubalwa

Ukubalwa kwezinketho zabasebenzi bezinketho zabasebenzi. Ungqongqoshe wezokuXhumana welule izinkontileka zabasebenzi Izindaba / 12 October, 6: 53pm / African News Agency ( ANA) Communications Minister Ayanda Dlodlo Picture: Thobile Mathonsi/ ANA.

Ukusebenza kwabantu Zonke iintlobo zegalelo elenziwa ngabantu kwinkqubo from ECS 1501 at University of South Africa Bagwema isiteleka abasebenza kuhulumeni.

Ukwabelwa kwezinto okungaba imishini zok wenza imisebenzi scheduling chart from DSC 3706 at University of South Africa. Okokusebenza Kokuvikela Umuntu Okwabesifazane Abasebenza ezimayini Konke okumele ukwazi mayelana ne- OKU yabantu besifazane abakumkhakha wezimayini.
UMnuz Allen Thompson, oyiPhini likaMengameli weNatu, uthe kumanje bamatasa bathatha izimvo zabasebenzi ngokuthi yikuphi okumele bakwenze ngesiphakamiso sika- 6% sokunyusa amaholo. Ukubaluleka kwenhlanzeko ekuphathweni komsebenzi wabadala Read more about ukuthi, ngoba, lapho, khona, umuntu and futhi.

ISigaba 6( 4) soMthetho Wezobulungiswa Emsebenzini. AKUVUMELEKILE ukubandlulula okungenabulungiswa nasemiholweni yabasebenzi.

1 Umsebenzi wethu ukuba Sisize K ubaNgcwele Bezinsuku- zokugcina, isidingo sokusiza abafowethu kanye nodade bethu, ngesizathu esithize, baphambukile endleleni.

UKUBALWA-KWEZINKETHO-ZABASEBENZI-BEZINKETHO-ZABASEBENZI