Indlela esisebenzisela ngayo izinketho nge najarian - Indlela ngayo


Ngaba yayinguYehova owayewathume ukuba aye kufuna uYesu? IMilano ibikufanele ukunqoba.

Basuke bawuthatha kancane umdlalo ngemuva kokunqoba imidlalo emibili base bezibona bebakhulu. NgoJanuwari 1981 ngesikhathi uMairambubu esebhasini eliya emakethe, wezwa ingxoxo esikhulume ngayo ekuqaleni.
Ngibenomhlangano nabadlali bami ngoba indlela abadlale ngayo neMilano ayamukelekile. Amfumana uYesu ekunye nomama wakhe, uMariya.

Yema phezu kwendlu aza la madoda angena kuloo ndlu. Wathi igama lakhe u- Apun, kodwa wayeqaphile ngoba ngisho nangawo- 1980 umsebenzi woFakazi wawuvinjiwe.

” ( 2 Korinte 1: 3, 4 ) Ngakho, iBhayibheli liyasiqinisekisa ukuthi akekho umuntu ongenakufinyelelwa usizo lukaNkulunkulu nokuthi alukho usizi olukhulu kangangokuthi uBaba wethu osezulwini akanakusiduduza kulo. IZibhalo Zisetyenziswe Ngendlela Echanileyo Yintoni ekufuneka uyenze?

Sidlale umphuphe webhola, ikakhulukazi ngesiwombe sesibili. Mary% Martin% Booksellers% Pte% Ltd% Yoruba– % Nigeria% – % May% % 1% " Books in Yoruba from Nigeria – May Mary Martin Booksellers Pte Ltd Blk 231, Bain Street.

Indlela esisebenzisela ngayo izinketho nge najarian. Umkami wayefuna ukwazi okwengeziwe, ngakho wabuza igama lalona wesifazane nekheli lakhe.
Aqubuda kulo mntwana aza amnika izipho zegolide, intlaka yokuqhumisa nemore. Qiniseka ukuba indlela osisebenzisa ngayo isibhalo ingqinelana nomongo kunye neBhayibhile iphela.


Indlela Unkulunkulu Anikeza Ngayo Induduzo Umphostoli uPawulu uchaza uJehova * ngokuthi “ [ uNkulunkulu] wenduduzo yonke, osiduduza osizini lwethu lonke. " Eyesithathu asitholanga lutho ngoba iduvile ezitolo abantu abayithenganga ngenxa yokuphambana kwethu.

Ngobo busuku, uYehova waxelela uYosefu ephupheni, wathi: ‘ UHerode ufuna ukubulala uYesu. Imali esayithola lapho sahlukaniselana.
Please try again later. Angazi lutho okuningi ngayo, kodwa eyesibili yenziwe ngoba kuyimina engathola uxhaso lwemali kusomabhizinisi ukuze iqoshwe.
Kumele bazi ukuthi uma uyisiqhwaga ushaya omncane ushaye omdala. Feb 19, · This feature is not available right now.

INDLELA-ESISEBENZISELA-NGAYO-IZINKETHO-NGE-NAJARIAN