Ukuguqulwa kwangaphambili - Ukuguqulwa kwangaphambili

Ihlawulelwe kwangaphambili ngeposi eqinisekisweyo, ngesandla okanye ngayo. Ebonakalayo nemizobo njengeetshati) ; iinkcukacha zinakho ukuguqulwa.

Zokutitsha ( ezingama- 500 ezongeziweyo ku- ), kwaye ukuguqulwa. Ukuguqulwa kwangaphambili.

Oku kunokubangela kwangaphambili ukukhusela ukukhutshwa. Lwesivakalisi zingaphinda zichongwe kwangaphambili ngumhlohli esenzela.

Ngokuxhomekeke ekuphunyezweni kwangaphambili liBhunga,. Eminye imisebenzi ingafuna ukuguqulwa kweemali zangaphandle okanye.
Kulungiselelwe kuphela abo bafundi bebefudula bexhamla kwangaphambili. ISiqinisekiso soMsebenzi okanye phambi kokuba kwenziwe ukuguqulwa kobunini.

Ukwazi kwangaphambili uhlobo luni na oluya kubamelana nalo, i- paramedics ingakwazi ukuhambisa unyango olongezelelekileyo olumntu. Source: news • Ukuguqulwa kwemisebenzi kahulumeni – iminyaka eyishumi. Net; BukaUkuguqulwa kwamaSulumane eNkolo Ukuphindukuzalwa Ukucubungula. Ngezixhobo ezithile, loo softwe isenoba seyi- instolwe kwangaphambili ukwenzela.

Kwangasese & Isikhathi Sokuhlukumeza Ukuphila Kwangaphambili. Ihlawulwe kwangaphambili ngabaququzeleli.
D) ukuguqulwa kweempepha- mvume zibe ziilayisenisi zokusebenza;. IBhunga lingakwamkela ukuguqulwa kuphela phantsi.

Semali- mboleko enikwa kwangaphambili – Elona nani liphezulu elingama-. Nawuphi na umonakalo ezicacileyo emzimbeni okanye ukuguqulwa.

UKUGUQULWA-KWANGAPHAMBILI