Ukuthi ungenza kanjani izigidi zokuthenga izinto nezinketho ezifana nami - Ukuthi kanjani

I- OGL iqopha ukuthi izilimi eziphilayo, kuhlanganisa nezilimi zalo ezehlukile kulezo ezikhulunywayo nezezigodi, zisetshenziswa kanjani namhlanje. Uma nje uzoqala umusho uhlamvu lokuqala luba ufeleba akundaba ukuthi.

Ukuthi ungenza kanjani izigidi zokuthenga izinto nezinketho ezifana nami. Siphakamisa ukuthi usebenzise i- password eyehlukile kwi- akhawunti yakho.

Translation of inyuvesi | Namuhla kulindeleke ukuthi le nyuvesi iphinde ivulwe. Uma ungakabhalisile esayithini, uzobona isixhumanisi lapho ungenza khona.

Ngiyajabula ukuba yinxenye yalesi sichaza mazwi futhi ngiyethemba ukuthi sizoba.

UKUTHI-UNGENZA-KANJANI-IZIGIDI-ZOKUTHENGA-IZINTO-NEZINKETHO-EZIFANA-NAMI