Indlela yezinga lesimo sangaphambili - Yezinga lesimo


” La mazwi omphostoli uJohane. Ngakolunye uhlangothi, kwezinye izingxenye zomhlaba, ngokuphawulekayo enyakatho Yurophu naseBrithani, abantu, ikakhulukazi amadoda, baye bafundiswa ukufihla imizwa yabo, ukucindezela imizwelo yabo, badle imihlathi, futhi bafele ngaphakathi.


Indlela yezinga lesimo sangaphambili. Indlela Yempilo is black owned company rendering services in the Education and Skills Development sector emphasizing on service delivery related to training interventions.


Yenza ilati labakini abangasekho. Qala ngokuhlola uthole idlozi lakho elikuphethe; Uzwe izinkinga elikulethela zona.

“ UNKULUNKULU uluthando. Okulandelayo kunikeza imininingwane ngomusho ngamunye osethebuleni leSimo sezeziMali.


Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo. Geza idlozi lakho; Ulihlambulule ngokuqguma nokugeza.

Kungayiphiki indlela yezinga eliphakeme elikhonjelwe umsebenzi kepha elingakawenzi umusa wamahhala kumusa kaNkulunkulu unikezelwe emhlabeni ngokujwayelekile ngesikhathi seMillinnial. Ukwethulwa nokudalulwa kwemisebenzi enqanyuliwe.


Kungakhathaliseki ukuthi baneme noma badabukile, abanye bayayazi indlela abazizwa ngayo. Lokhu kusho ukwenza/ ukubeka umsamo wakho.


Okusale esikhwameni kowezi / 17 Umugqa 1 weThebula 1 uqala ngeSabelomali esiBuyekeziwe sowezi / 17, siqhathaniswa nemali esetshenzisiwe kulowo nyaka kumusho 2, okukhipha imali engasetshenziswanga engama R319. Shisa inyama wamukele amandla edlozi lakho.

Indlela yokwelapha idlozi. Ingabe Ulandela “ Indlela Ezidlula Zonke” Yothando?

May 03, · This feature is not available right now. 601 million kumusho 3. Ayikho ividiyo kulokhu okukhethile. Ngokufanayo, ukuguqula ububanzi bengxenye noma indlela ibhizinisi elenziwe ngayo akuthathwa njengokuyekelwa.

Please try again later. We strive to provide appropriate information, skills and knowledge on a variety of service delivery projects aiming to improve communities through training of community.

09 Ibhizinisi lizothula liphinde lidalule ulwazi olunika amandla abasebenzisi bezitatimende zezimali ukuthi bahlole imithelela yezezimali yemisebenzi enqanyuliwe.

INDLELA-YEZINGA-LESIMO-SANGAPHAMBILI